AirLumba

AIR MOTION Technology

เทคโนโลยีมวลลมเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Continous Passive Motion) ที่ใช้ลมในการฟื้นฟูสุขภาพหลังของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดมาพัฒนาโดยคณะแพทย์และนักวิจัยร่วมกับทีมวิศวะของ AirLumba
โดย AirLumba นำมาพัฒนาต่อให้เข้ากับการทำงานในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการขับรถไม่เพียงแต่ช่วยแก้ไขท่านั่งตามหลักสรีรศาสตร์เท่านั้น แต่ยังช่วยผ่อนคลายกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อหลัง เพื่อช่วยในการดูแลรักษาหลังของเราอย่างยั่งยืน เป็นเพียงเทคโนโลยีเดียวในโลกปราศจากชิ้นส่วนที่อาจเป็นอันตรายหรือบาดเจ็บในยานยนต์

OUR PRODUCTS

2,990 THB
Shop Now
3,990 THB
Shop Now
6,495 THB
Coming Soon

99,900 THB

Read More

Exclusive for TOYOTA

Read More

Exclusive for TOYOTA

Read More